Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendice
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (circa)
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Colonna
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
Dissertazione di laurea
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
A cura di
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
Specialmente
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)/cioè
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagine)
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
Prefazione/Preambolo
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Pubblicato da
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
n.d.A. (nota dell'autore)
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Opera ristampata
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Tradotta da
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir