Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
förord
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir