Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
sayfalar
Raporun birçok yönü
förord
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir