Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
särskilt
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
หน้า
Raporun birçok yönü
förord
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir