Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
förord
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir