Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
förord
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir