Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
förord
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir