Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
förord
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir