Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
예,
Örnek verirken kullanılır
särskilt
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
pp.
Raporun birçok yönü
förord
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir