Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
förord
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir