İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
förord
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir