Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
förord
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir