Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
särskilt
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
förord
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir