Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
förord
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir