Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
förord
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir