Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
särskilt
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
صفحات
Raporun birçok yönü
förord
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir