Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Appendix
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ung. (ungefär)
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitel)
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Kolumn
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
Doktorsavhandling
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
red. (redigerad av)
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
t.ex. (till exempel)
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
särskilt
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
figur
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.v.s. (det vill säga)
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sida)
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sidor)
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
förord
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicerad av
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviderad av)
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
omtryck/nytryck
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
övers. (översättning)
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volym)
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir