Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
Prefacio
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir