Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
VD:
Örnek verirken kullanılır
especialmente
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
Prefacio
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir