Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
sayfalar
Raporun birçok yönü
Prefacio
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir