Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
especialmente
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
หน้า
Raporun birçok yönü
Prefacio
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir