Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
Prefacio
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir