Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
Prefacio
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir