Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
Prefacio
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir