Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
예,
Örnek verirken kullanılır
especialmente
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp.
Raporun birçok yönü
Prefacio
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir