İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
Prefacio
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir