Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
especialmente
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
Prefacio
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir