Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
annexe
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximativement)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
biblio. (bibliographie)
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
env. (environ)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
ch. (chapitre)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
col. (colonne)
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
diss. (dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
éd. (édition)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
ex. (exemple)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
spéc. (spécialement)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
incl. (incluant)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p. (page)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp. (pages)
Raporun birçok yönü
Prefacio
préf. (préface)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
éd. (édité par)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
rev. (revu par)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
réimp. (réimpression)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
trad. (traduit par)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir