Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
Liitteet
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
n. (noin)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
kpl (kappale)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
Pylväs
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
Väitöskirja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
toim. (toimittanut)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
esim. (esimerkiksi)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
erityisesti
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
jne. (ja niin edelleen)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
kaavio
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
eli
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
mukaanlukien
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
s. (sivu)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
sivut
Raporun birçok yönü
Prefacio
esipuhe
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
julk. (julkaissut)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
muok. (muokannut)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
lisäpainos
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
kääntänyt
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
vol. (volyymi)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir