Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
Prefacio
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir