Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
especialmente
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
صفحات
Raporun birçok yönü
Prefacio
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir