Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apéndice)
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografía)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
circ. (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (columna)
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
disertación
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
editado por
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p. ej. (por ejemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (etcétera)
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
es decir,...
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
Prefacio
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publicado por
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reedición / nueva edición / reimpresión
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
traducido por
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t.
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir