Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximately)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliography)
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapter)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (column)
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edited by)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
esp. (especially)
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (including)
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
pref. (preface)
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub. (published by)
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revised by)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt. (reprint)
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (translated by)
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir