Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximately)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliography)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapter)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (column)
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edited by)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
esp. (especially)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (including)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
pref. (preface)
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub. (published by)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revised by)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt. (reprint)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (translated by)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir