İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximately)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliography)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapter)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (column)
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edited by)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
esp. (especially)
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
pref. (preface)
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub. (published by)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revised by)
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt. (reprint)
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (translated by)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir