Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
voorwoord
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir