Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
sayfalar
Raporun birçok yönü
voorwoord
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir