Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
หน้า
Raporun birçok yönü
voorwoord
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir