Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
voorwoord
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir