Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
voorwoord
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir