Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
voorwoord
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir