Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
voorwoord
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir