İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
voorwoord
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir