İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliography)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
ch. (chapter)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
col. (column)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
diss. (dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
ed. (edited by)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
esp. (especially)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
incl. (including)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
p. (page)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
pp. (pages)
Raporun birçok yönü
voorwoord
pref. (preface)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
pub. (published by)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
rev. (revised by)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
rpt. (reprint)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
trans. (translated by)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir