Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
voorwoord
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir