Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
voorwoord
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir