Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
voorwoord
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir