Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bijl. (bijlage)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ong. (ongeveer)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibl. (bibliografie)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
hst. (hoofdstuk)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
kolom
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
dissertatie
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bew. (bewerkt door)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
bijv. (bijvoorbeeld)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
bijz. (bijzonder)
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
enz. (enzovoort)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
afb. (afbeelding)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.w.z (dat wil zeggen)
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (inclusief)
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pagina´s)
صفحات
Raporun birçok yönü
voorwoord
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
uitg. (uitgegeven door)
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
herz. (herzien)
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
herdr. (herdruk)
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
vertaald door
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
jg. (jaargang)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir