Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir