Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
Bibliografie - nu se prescurtează
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
cca (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
Disertaţie - nu se abreviază
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
n.t. (nota traducătorului)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
etc. (et cetera/caetera-lat.)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
adică
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
inclusiv - nu se abreviază
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
p./pg. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
pp. (paginile)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
pref. (prefaţă)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
ed. (editat de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
red. (redactor)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
reed. (reeditarea)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
trad. (tradusă de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir